Team og tidsplan

Organisering af samarbejdet og undersøgelsen

OECD har indgået kontrakt med et internationalt PIAAC-konsortium, der bl.a. har styret og koordineret arbejdet i de 24 lande. Konsortiet er blevet ledt af Educational Testing Service i Princeton, USA, som er specialiseret i netop at udvikle tests. Derudover er en række forskningscentre med forskellige specialer (sprog, data-håndtering, spørgeskemaer osv.) med i PIAAC-konsortiet.

Repræsentanter fra hvert af de 24 lande har udgjort en slags bestyrelse for PIAAC-konsordiet og har truffet de overordnede beslutninger.

Danskernes kompetencer

Den danske del af PIAAC–undersøgelsen kaldes i daglig tale "Danskernes Kompetencer". Undersøgelsen er finansieret af Undervisningsministeriet, Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

De seks ministerier har valgt SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd til at udføre undersøgelsen. Forskningsleder Anders Rosdahl har været national projektleder sammen med seniorforsker Torben Fridberg. Desuden har eksperter fra Københavns og Aalborg Universiteter været tilknyttet.

SFI Survey har stået for indsamlingen af data til undersøgelsen. 

Søg på dk.sfi.dk