Undersøgelsesmetode

Danskernes Kompetencer har afprøvet 7.328 deltageres basale kompetencer inden for læsning, matematik og brug af IT til at løse problemer. Deltagerne er voksne danskere mellem 16 og 65 år. Deltagerne har fået besøg af en interviewer i deres hjem.

Dataindsamlingen har bestået af to dele:

Deltagerne er blevet interviewet i ca. 45 minutter, hvor deltagerne har besvaret spørgsmål om uddannelse og efteruddannelse, tilknytning til arbejdsmarked, jobtype, løn, helbred og brug af færdigheder i arbejde og fritid.

De har løst opgaver i ca. 60 minutter på computer, medmindre deltagerne ikke har ønsket at betjene computer og opgaverne er løst med blyant og papir.

Søg på dk.sfi.dk