Om PIAAC

PIAAC-undersøgelsen

Danskernes Kompetencer er en del af den internationale PIAAC-undersøgelse. PIAAC står for The Programme for the International Assessment of Adult Competencies og er iværksat af OECD. PIAAC er gennemført i 24 lande.

Der er tale om et omfattende projekt, som et enkelt land ville have haft svært ved at gennemføre på egen hånd. Alene udviklingen af spørgeskemaer, tests og ikke mindst it-systemer er særdeles ressourcekrævende.

Det er PIAAC-konsortiet, der efter aftale med OECD har bestemt, hvad der skulle undersøges og hvordan. De har sørget for, at alle lande har undersøgt de samme kompetencer og indhentet de samme oplysninger, så det er muligt at sammenligne på tværs af landene.

Læs mere om PIAAC på OECD's hjemmeside

Læ den internationale rapport

Særligt i Danmark

Selv om PIAAC-undersøgelsen er udført på samme måde i alle deltagerlande, har de enkelte lande sat fokus på særlige områder.

For Danmarks vedkommende har blikket bl.a. været rettet mod tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er sket i lyset af, at vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft. Derfor har vi lavet interviews og tests med særligt mange i aldersgruppen 55-65 år. Vi har også stillet særlige spørgsmål om bl.a.,
hvornår deltagerne planlægger at gå på pension, og hvad de forestiller sig, de skal leve af i deres otium.

Et andet særligt "dansk" område er udbyttet af voksen- og efteruddannelse samt anvendelse af engelsk og andre fremmedsprog i arbejde og uddannelse.

Søg på dk.sfi.dk