Hvad er kompetencer?

En persons kompetencer er et udtryk for, hvad han eller hun kan – hvilke færdigheder har hun, hvad er han uddannet til, hvilken erfaring har hun, hvad har han arbejdet med? Danskernes Kompetencer giver et overblik over, hvad vi danskere kan.

At kunne læse, at regne og at kunne bruge en computer bliver i dag regnet som grundlæggende kompetencer. Det er de byggesten, der gør det muligt for os at lære nye ting og tilegne os nye evner.

Danskernes Kompetencer viser bl.a. at:

  • 16,1 pct. Af voksne danskere er dårlige til at skrive og læse. Det betyder at Danmark ligger under det internationale gennemsnit.
  • 14,1 pct. Af voksne danskere er dårlige til at regne. Her ligger danskernes færdigheder over det internationale gennemsnit.
  • Når det gælder problemløsning med IT, er 28,4 pct. af voksne danskere dårlige til at bruge en computer til at løse hverdagsproblemer. Danmark er dog blandt de lande, hvor flest har gennemført opgaverne.
  • Men kompetencer er selvfølgelig mere end det helt basale. Vores uddannelse og de færdigheder, vi opbygger gennem fritids- og arbejdsliv, giver også vigtige kompetencer.

Kompetencer er ikke bare nødvendige, for at den enkelte dansker kan klare sig og deltage aktivt i det moderne videns- og informationssamfund. Vores kompetencer er selve grundlaget for det danske velfærdssamfund. Det er danskernes kompetencer, vi skal bygge videre på for at klare os i den globale konkurrence.

Kompetencer

 Mine kompetencer

Kompetencer er vigtige for den enkelte dansker. Hvis jeg skal klare mig på jobbet og i min hverdag, har jeg brug for alle mine kompetencer. Det kan være svært at finde et arbejde, hvis jeg ikke kan læse. Hvis jeg har styr på matematikken kan jeg tjekke, at regningen stemmer. Med computeren kan jeg finde oplysninger om alt fra togbilletter til madopskrifter. Ved at uddanne mig og samle erfaring og kvalifikationer gennem hele mit arbejdsliv, sikrer jeg, at mine kompetencer er i orden. Det giver mig bedre mulighed for selv at vælge og leve, som jeg vil.

De andres kompetencer

Den globaliserede verden har skærpet konkurrencen på tværs af landegrænser. Vi danskere kan ikke konkurrere på løn – vi skal klare os i kraft af vores kompetencer og vores viden. Når vi sammenligner vores kompetencer med andre landes kompetencer, får vi en ide om, hvor vi er gode, og hvor vi kan blive bedre. Vi finder ud af, hvordan vores uddannelses- og efteruddannelsessystem fungerer i forhold til andre lande. Viden om de andre landes kompetencer hjælper os til at gøre det danske system endnu bedre.

Vores kompetencer

Vores kompetencer er selve grundlaget for det danske velfærdssamfund. Det er vigtigt, at vi har de kompetencer, som arbejdsmarkedet kræver. Er vi dygtige nok, når vi kommer ud af folkeskolen? Kan vi det, der kræves på vores arbejde? Bliver vi opkvalificeret løbende gennem vores arbejdsliv? Hvordan kan vi hjælpe dem, der ikke har de nødvendige kompetencer, så de ikke bliver kørt ud på et sidespor? Arbejdet med vores fælles kompetencer er afgørende for vores fælles fremtid.

Søg på dk.sfi.dk