Om undersøgelsen

Hvor dygtige er danskerne?

Danskernes Kompetencer er den hidtil mest omfattende og ambitiøse undersøgelse af voksne menneskers kompetencer. Undersøgelsen giver politikere og andre beslutningstagere et videnskabeligt fundament at bygge videre på. Her er et par af resultaterne:

  • Blandt dem med de svageste kompetencer er der en overvægt af kortuddannede, ledige, ældre, indvandrere og folk med dårligt helbred. Andre grupper er dog også i høj grad repræsenteret, fx har halvdelen af de dårlige læsere et arbejde, og en tredjedel har en erhvervsuddannelse.
  • Der er i høj grad sammenfald mellem kompetencer, uddannelse og beskæftigelse: Jo højere uddannelse, jo bedre kompetencer – og jo bedre kompetencer, jo højere sandsynlighed for at være i arbejde. Det kan både skyldes, at de mest kompetente i højere grad får en uddannelse og et arbejde, men også, at uddannelse og arbejde i sig selv giver mulighed for at vedligeholde og udvikle det, man kan.
  • De fleste arbejdende danskere bruger kompetencerne i deres job. Under 10 pct. skriver aldrig på jobbet og en femtedel bruger aldrig IT i forbindelse med arbejde. Fire ud af ti beskæftigede danskere arbejder fysisk i længere tid hver dag.
  • Fire af ti lærer dagligt nyt på arbejdet, og mange kommer på efteruddannelse og har gavn af det – men en femtedel af dem i arbejde føler, at de har brug for mere uddannelse for at kunne klare deres arbejdsopgaver.
  • Internationalt ligger Danmark under gennemsnittet i læsning og over gennemsnittet i regning. Målt på, hvor stor en andel af den voksne befolkning, der har gode IT-færdigheder, ligger Danmark over det internationale gennemsnit.

Læs mere om PIAAC på OECD's hjemmeside

Søg på dk.sfi.dk